Op 9 december 2020 werd een nieuw poëzietableau toegevoegd aan de Poëzieroute Leeuwarden. Het tableau wordt gesierd door het gedicht Asman van Nyk de Vries, Dichter fan Fryslân, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de gemeentereiniging. Het poëzietableau kreeg een plek op de Schrans voor het voormalige Randstadgebouw, vlakbij de plek waar vroeger de ingang van de gemeentereiniging was en waar het tal van decennia een komen en gaan was van werknemers (al of niet ‘tonnetjesmannen’) die letterlijk en figuurlijk zorgden voor een opgeruimde stad en dito woningen. Het Friestalige gedicht is -met dank aan Anne Feddema- vertaald in de omgangstaal die bij de gemeentereiniging veelal gebruikelijk is, het Liwwadders. Het tableau is tot stand gekomen door steun van Omrin en de gemeente Leeuwarden. Piet Prins, werkzaam bij Omrin en zoon van een tontsjeman, onthulde de steen door het afval weg te vegen. Het gedicht siert ook enkele afvalwagens van Omrin.