Een unieke verzameling gedichten in steen.

Route starten
homepage

Route start

Het merendeel van de ruim 60 stenen is te vinden in de historische binnenstad. U kunt de Poëzieroute op verschillende manieren wandelen.
Route starten

Overzichtskaart

Bekijk een overzicht van alle stenen en lees of beluister de gedichten.
Overzichtskaart

Unieke route in Leeuwarden

Welke stad heeft zoiets: gewoon lopen over gedichten. Leeuwarden biedt een unieke verzameling gedichten in steen. Wandelend door de straten van de binnenstad, nadenkend over strofen en zinsneden van lokale, maar ook van landelijk bekende dichters en schrijvers. Even stilstaan, de omgeving in je opnemen en de geboden tekst tot je nemen. Het merendeel van de ruim 60 stenen is te vinden in de historische binnenstad. U kunt de Poëzieroute op verschillende manieren wandelen. Bij de Poëzieroute Leeuwarden is tijdens Leeuwarden Culture Hoofdstad 2018 een tweetalige bundel met 50 gedichten uitgebracht. Dat boekje is verkrijgbaar bij de Afûk, Historisch Centrum Leeuwarden en Boekhandel van der Velde.

Verzameling gedichten in steen

Sinds de eerste serie van tien gedichten, opgeleverd in september 1993 ter gelegenheid van het afscheid van mr. G.J. te Loo als burgemeester van Leeuwarden, zijn er elk jaar een aantal stenen toegevoegd aan deze unieke route. Voor de eerste poëzietableaus maakten we een keuze uit ouder, bestaand werk en nieuw geschreven Friestalige en Nederlandstalige gedichten. Deze waren afkomstig van schrijvers die in Leeuwarden hadden gewoond of nog woonden. Later werden ook dichters aangezocht die niet direct een relatie met Leeuwarden hadden. Wel blijft het streven om voor minimaal de helft nieuwe gedichten te laten schrijven en voor het overige een beroep te doen op eerder uitgebracht werk.

Partners

Gemeente Leeuwarden Prins Bernhard Cultuurfonds Leeuwarden City of Literature