Namens het bestuur van de Poëzieroute heeft Peter de Haan deze mooie tekstuele bijdrage geschreven, waarin de route en Geart de Vries z'n rol als bestuurslid een belangrijke rol spelen. Geart is bestuurslid van het eerste uur.