Contactgegevens

Stichting Poëzietableaus Leeuwarden
Fok 12
8441 BK Heerenveen

Officiële naamgeving
Stichting Poëzietableau’s Burgemeester te Loo

RSIN nummer
815794344

Banknummer
NL43Rabo 0150590423
Stichting Poëzietableau's Burgemeester te Loo


Bestuur

Peter van Dijk - voorzitter-penningmeester
Liesbeth van Keimpema - secretaris
Geart de Vries - bestuurslid en redactiecommissie
Douwe Huitema - bestuurslid en onderhoudscommissie
Peter de Haan - bestuurslid en redactiecommissie

Het bestuur werd gedurende dit jaar opnieuw bijgestaan door mw. Anna van Berkum, adviseur van de gemeente Leeuwarden.

Wilt u contact opnemen met één van de bestuursleden? Stuur dan een e-mail t.a.v. de betreffende
persoon naar info@poezieroute.nl


Beloningsbeleid

De bestuursleden worden niet bezoldigd; de stichting houdt een administratie bij van de door de stichting verstrekte onkostenvergoedingen.


Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het tot stand brengen en in standhouden van poëzietableau’s in de gemeente Leeuwarden, stenen in het plaveisel van de gemeente Leeuwarden waarin gedichten zijn aangebracht. De stichting heeft geen winstoogmerk.


Activiteiten

  1. het plaatsen van een groot aantal stenen tableau’s, waarin gedichten zijn aangebracht, op verschillende plaatsen in de stad Leeuwarden in plaveisel en trottoirs en wel op zodanige wijze dat een wandeling langs de stenen op een unieke wijze een goed beeld geeft van de stad Leeuwarden en haar schoonheid;
  2. het in standhouden en onderhouden van bovengemelde tableau’s;
  3. de technische en artistieke uitwerking van het vorenstaande;
  4. het bevorderen van de poëzie, onder meer door het geven van opdrachten tot nieuwe gedichten.