Ons bestuurslid Geart de Vries nam op 4 maart afscheid als directeur van Historisch Centrum Leeuwarden. Ter gelegenheid daarvan en als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet voor het literaire klimaat in Leeuwarden kreeg Geart zijn 'eigen' steen. Het 56e tableau in onze route. Op de steen, gelegen bij de entree van HCL, prijkt het gedicht De Butterhoek van Pier Boorsma.